06 Ιουν 2020
Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019 14:14

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΣΑΡΑΣ»

 Ο Δήμος Φαιστού πρόκειται να προκηρύξει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της «Μελέτες Ωρίμανσης, Διοικητικό Κέντρο Μεσσαράς», προϋπολογισμού 350.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α 24%) με δικαίωμα συμμετοχής :

  • Τοπογραφική Μελέτη, Α' τάξη και άνω.
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη, Γ' τάξη και άνω,
  • Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη διαμόρφωσης περ. χώρου, Β' τάξη και άνω,
  • Στατική Μελέτη, Γ' τάξη και άνω και
  • Η/Μ Μελέτη, Γ' τάξη και άνω.
Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019 15:07