06 Ιουν 2020
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019 15:32

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της μελέτης: «Εκπόνηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για την τροποποίηση χρήσεων γης, επί της οδού Κομνηνών της πλέον κεντρικής και σημαντικής περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη»

Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος, 36.474,23 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για μελέτες κατηγορίας (01) Χωροταξικές & Ρυθμιστικές, (02) Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες και (27) Περιβαλλοντικές Μελέτες.
Πρόκειται για την εκπόνηση μελέτης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) που αφορά σε τροποποίηση των, προβλεπομένων από το ΓΠΣ, χρήσεων γης επί της οδού Κομνηνών (μεταξύ των οδών Κοραή και Ακριτίδου ) της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη.