Δευτέρα 06 Ιουλ 2020
Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017 15:17

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για σύμβαση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου-Εμπειρογνώμονα για την υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ/ΠΕ & BE

 

Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου & Βορείου Ελλάδος προσκαλεί την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του Ν. 4412/2016 τον κ. Άγγελο Χατζηπαράσχου, Τοπογράφο Μηχανικό Ε.Μ.Π., προκειμένου να συνάψει σύμβαση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου-Εμπειρογνώμονα για την υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ/ΠΕ & BE στη συγκέντρωση, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων που υποστηρίζουν τα συμφέροντα του Δημοσίου κατά τον προσδιορισμό από το Εφετείο Πατρών της οριστικής αποζημίωσης των απαλλοτριωμένων ακινήτων για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος-Πάτρα στα υποτμήματα:
α) Χ.Θ. 87+000 – 93+200 (ΚΥΑ 1056840/3862/Δ0010/07-07-09 αφορώσα την 1η συμπληρωματική απαλλοτρίωση),
β) Χ.Θ. 97+100 – Χ.Θ. 109+100 (ΚΥΑ 1009486/644/0010/08-02-08 και ΚΥΑ 1051382/3407/ 0010/07-07-09 αφορώσες αντίστοιχα την αρχική και την 1η συμπληρωματική απαλλοτρίωση αντίστοιχα) και
γ) Χ.Θ. 109+100 – Χ.Θ. 118+400 (ΚΥΑ 1031819/1368/Δ0010/21-07-10 αφορώσα την 1η συμπληρωματική απαλλοτρίωση).