Δευτέρα 06 Ιουλ 2020
Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2017 10:16

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την υποβολή προτάσεων έργων μεταφορών για ένταξη και χρηματοδότηση στο μηχανισμό “Connecting Europe Facility” (CEF)