Δευτέρα 06 Ιουλ 2020
Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017 10:17

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 15-07-2016 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΥ SERVICES SECURITY AND FACILITY A.E.»