Παρασκεύη 03 Ιουλ 2020
Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017 11:54

Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου του έργου: “Επιθεώρηση της Υψηλής Γέφυρας Ευρίπου, εργασίες συντήρησης- αναβάθμισης αυτής” και δέσμευση προϋπολογισμού και διάθεσης πίστωσης, του έργου: "Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ."