19 2020
Δευτέρα, 05 Φεβρουαρίου 2018 13:13

Ανάθεση στην «HYPERSYSTEMS - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε» της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου ΑΡΧΕΙΟΝ (ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB και ΑΡΧΕΙΟΝ-XML) που είναι εγκατεστημένο στο ΥΠ.Υ.ΜΕ. (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Πα