Παρασκεύη 22 Οκτ 2021
Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018 08:58

Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ- ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» Υποέργο(νέο): «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

 Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ- ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Υποέργο(νέο): «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Η περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ- ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Υποέργο(νέο): «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» , προϋπολογισμού 248.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

για έργο κατηγορίας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ» (Α2 και άνω) του άρθρου 100 του Ν. 3669/08. Το έργο θα εκτελεστεί στο Ηράκλειο Κρήτης και χρηματοδοτείται από (Π.Δ.Ε.)

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 2014ΕΠ50200012 της ΣΑΕΠ 502

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018 09:10