Παρασκεύη 22 Οκτ 2021
Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018 10:13

Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης του Υποέργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ»

 Η Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να προκηρύξει  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ» 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» ΚΩΔ.2017ΕΠ80200003 της ΣΑΕΠ 802  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ » προϋπολογισμού 1.500.000.000 € (με Φ.Π.Α.) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. «. Το έργο θα εκτελεστεί στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Κρήτης