Παρασκεύη 22 Οκτ 2021
Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018 10:17

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογή μελών επιτροπής για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ (2) ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΕΡΙ ΚΑΙ ΜΕΝΕΤΕΣ

 Ο Δήμος ΚΑΡΠΑΘΟΥ Νομού ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ θα προβεί σε Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ (2) ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΕΡΙ ΚΑΙ ΜΕΝΕΤΕΣ , με προϋπολογισμό 49.990,55€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 24 %Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία A1 και Άνω Γεωτρήσεων με προϋπολογισμό 49.990,55, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ , απρόβλεπτα και απολογιστικές εργασίες).Το νησί της Καρπάθου υδρεύεται κυρίως από ένα σημαντικό αριθμό γεωτρήσεων η πλειονότητα των οποίων ανορυχθήκαν τις προηγούμενες δεκαετίες.

Η περυσινή ανομβρία είχε σημαντικό αντίκτυπο στην απόδοση των γεωτρήσεων με αποτέλεσμα ο Δήμος Καρπάθου να έχει φθάσει, στο τέλος του καλοκαιριού, στα όρια των δυνατοτήτων κάλυψης των υδρευτικών αναγκών των κατοίκων.

Το πρόβλημα αναμένεται να οξυνθεί τα επόμενα χρόνια εξαιτίας της ανάπτυξης του νησιού ως τουριστικού και παραθεριστικού κέντρου.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος κρίθηκε απαραίτητη από τον Δήμο Καρπάθου η ανόρυξη επιπλέον υδρευτικών γεωτρήσεων προκειμένου ο Δήμος ν ανταποκριθεί στις μελλοντικές αυξημένες υδρευτικές ανάγκες των κατοίκων.

Η μελέτη αφορά την ανόρυξη δύο γεωτρήσεων στις θέσεις που υπεδείχθησαν από τον υδρογεωλόγο Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής δρ. Ευάγγελο Τσιφτσή μετά από ενδελεχή υδρογεωλογική έρευνα.