Τρίτη 04 Οκτ 2022
Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018 12:08

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα / ιστοσελίδα του εθνικού σημείου επαφή για τα δομικά προϊόντα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας - grcontactpointcpr.ggb.gr

 H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ενημερώνει τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τις εισαγωγές και εξαγωγές δομικών προϊόντων καθώς και την κατασκευή τεχνικών έργων για τα δομικά προϊόντα που εμπίπτουν στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ)305/2011, ότι έχει ήδη ενεργοποιηθεί στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (www.ggb.gr), η ιστοσελίδα του εθνικού σημείου επαφής δομικών προϊόντων που αποτελεί την βασική πύλη πληροφόρησης των επιχειρήσεων σχετικά με τη νομοθεσία που ισχύει για την εμπορία δομικών προϊόντων, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δράσεις για την αναβάθμιση λειτουργιών της ΓΓΒ στον τομέα εποπτείας της αγοράς» (ΕΠΑΝΕΚ-ΕΣΠΑ 2014-2020).


Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018 09:51