11 Ιουλ 2020
Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018 10:27

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση δέκα επτά (17) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει, ολοκλήρωσε την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων, που υποβλήθηκαν επί των πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά και των αποκλειομένων, που καταρτίσθηκαν, από το Σ.Ε.Π., για τις ακόλουθες θέσεις ευθύνης:

 
Α. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών:
1.Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Δ1)

2.Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (Δ2)

3.Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας (Δ3)


Β. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών:
4.Διεύθυνση Διοίκησης (Δ4)

5.Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού (Δ5)

6.Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης (Δ6)

 
Απορριπτέες κρίθηκαν οι ενστάσεις των υποψηφίων με τους κατωτέρω Α.Δ.Τ.:
1. ΑΜ136780
2. ΑΕ082414
3. Σ291991
4. ΑΝ562801
5. ΑΚ763068 
 
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018 10:28