25 2021
Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018 16:19

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν στην προμήθεια αστικών λεωφορείων

"Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν σχόλια επί της εν λόγω διαβούλευσης, αυτό πρέπει να γίνει μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ".

Για τα στοιχεία της διαβούλευσης πατήστε εδώ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018 13:34