05 Ιουλ 2020
Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019 15:47

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων της αρ.πρωτ. οικ. 101863/27-12-2018 (Ορθή Επανάληψη 15-01-2019) Πρόσκλησης-Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών & Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού..

Σε συνέχεια της αρ.πρωτ. οικ. 101863/27-12-2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και αποστολής δικαιολογητικών της ανωτέρω πρόσκλησης , παρατείνεται έως και την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019.
Η παρούσα καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.yme.gov.gr (Προκηρύξεις – Προσκλήσεις) και στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διοίκησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στα τηλέφωνα 2131308388 και 2131308397.