26 2021
Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019 18:59

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΥΜΕ (Δ/ΝΣΗ Δ31 ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ Δ32)

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της προαναφερθείσας Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του ΥΚ (Ν.3528/2007), όπως ισχύει, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής από το Σ.Ε.Π. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως εξής:

Α/Α

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ / ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΑΤΣΙΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ