26 2021
Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019 14:29

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΥΜΕ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝIKOY ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35) ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (Δ36))

 Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της προαναφερθείσας Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του ΥΚ (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής από το Σ.Ε.Π. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως εξής:

 

Α/Α

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ  

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝIKOY ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

      ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ

2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (Δ36) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΟΥΖΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019 14:44