05 Ιουλ 2020
Τρίτη, 16 Απριλίου 2019 11:31

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου στην εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης τεχνικών έργων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα Σούδα - Νεάπολη

 Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την με αριθμ. Δ16/ΒΟΑΚ/600/15-04-2019 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών προσκαλεί

Την Μ. Πέμπτη 25 Απριλίου 2019 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) / Δημόσια Έργασύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/ 08-08-2016) τους κάτωθι φορείς:

1.ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ 2.ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ

  1. ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
  2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) στην εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης τεχνικών έργων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα Σούδα - Νεάπολη, στα πλαίσια των διαδικασιών για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία Συντήρηση και Εκμετάλλευση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά - Ηράκλειο», καθώς και της Σύμβασης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χερσόνησος - Νεάπολη με ΣΔΙΤ».

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 11:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 16 Απριλίου 2019 11:31