06 Ιουν 2020
Πέμπτη, 02 Μαΐου 2019 11:47

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης το γραφείο Μελετών:«ΜΑΡΙΛΕΝΑ Γ. ΦΡΑΓΚΟΥ»,προκειμένου να συνάψει σύμβαση ως Τεχνικός Σύμβουλος-Μελετητής κατά την εκτέλεση του έργου:«Αποκατάσταση ζημιών λόγω του σεισμού της 21ης Ιουλίου 2017 στο λιμένα Κω-Β΄»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών προσκαλεί την 20-05-2019 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, το γραφείο Μελετών : «ΜΑΡΙΛΕΝΑ Γ. ΦΡΑΓΚΟΥ», με έδρα τον Πειραιά, οδός Γρ. Λαμπράκη 130, Τ.Κ. 185 32, βασικού μελετητή της μελέτης : «Μελέτες αποκατάστασης των ζημιών λιμένα Κω που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017», προκειμένου να συνάψει σύμβαση σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-09-2018 (ΦΕΚ 4203/Β/25-09-2018) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 188 παρ. 6 του Ν. 4412/2016, ως Τεχνικός Σύμβουλος-Μελετητής κατά την εκτέλεση του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών λόγω του σεισμού της 21ης Ιουλίου 2017 στο λιμένα Κω- Β΄ ΦΑΣΗ».

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 02 Μαΐου 2019 11:47