06 Ιουν 2020
Παρασκευή, 03 Μαΐου 2019 12:53

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 31530/18-04-2019 «Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ... στο νομό Χανίων»

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 31530/18-04-2019 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την στελέχωση του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Νομού Χανίων (Τ.Α.Ε.Φ.Κ Ν. ΧΑΝΙΩΝ), της οποίας η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και αποστολής δικαιολογητικών έληγε την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019, σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται έως και την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019.

Λόγω της φύσεως των προς αποκατάσταση καταστροφών, για την πλήρωση των θέσεων του Κλάδου/Ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι κάτοχοι διπλώματος όλων των βασικών ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 03 Μαΐου 2019 12:54