22 Μαι 2024
Πέμπτη, 09 Μαΐου 2019 11:22

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για Ανανέωση Στόλου Αστικών Λεωφορείων με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

 Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, για την προμήθεια αστικών λεωφορείων, με νέα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας οχήματα, συνολικής δαπάνης 461.094.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 09 Μαΐου 2019 11:25