06 Ιουν 2020
Πέμπτη, 09 Μαΐου 2019 14:53

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης στην σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και τευχών δημοπράτησης του έργου “Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Μεγαρέων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής".

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ. 2 , του άρθρου 128, του Ν. 4412/ 2016, για την ανάθεση της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ – ΚΣΣΥ), στην σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και τευχών δημοπράτησης του έργου "Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Μεγαρέων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής που επλήγη από τις φυσικές καταστροφές της 15ης Νοεμβρίου 2017, της 23ης Ιουλίου 2018 και της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018"».

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 09 Μαΐου 2019 14:55