Παρασκεύη 05 Ιουν 2020
Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019 11:48

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών και της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών.

 

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών προσκαλεί την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

  1. ADT - ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε. Σύμβουλοι Μηχανικοί (ώρα 10:00 π.μ.)
  2. ΣΥΣΤΑΣ Α.Ε. Σύμβουλοι Μηχανικοί (ώρα 10:30 π.μ.)
  3. Μαλισιόβας Άρης, Πολ. Μηχανικός (ώρα 11:00 π.μ.)
  4. ΜΕΤΡΟΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε (ώρα 11:30 π.μ.)

προκειμένου να συνάψει σύμβαση Υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ) και της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.), στην εφαρμογή των απαιτήσεων του Ν. 4314/2014, για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα αρμοδιότητάς τους.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019 11:49