Δευτέρα 06 Ιουλ 2020
Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019 09:20

Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΔΑΖ»

ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΔΑΖ ».

Π/Υ:   266.000,00 € (με το Φ.Π.Α.).

Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του Μη.Μ.Ε.Δ. (mimed.ggde.gr), την Δευτέρα   5   Αυγούστου   2019 και ώρα 10: 00 π.μ.