Δευτέρα 06 Ιουλ 2020
Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019 09:23

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου «Προσωρινή μετεγκατάσταση του Δημοτικού Σχολείου Ανδραβίδας σε οικόπεδο στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης (Ο.Τ.ΚΦ2333)»

 Βάσει της υποχρέωσής μας που προκύπτει από τον Ν. 4412/16, Άρθρο 221, παρ. 10, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», προτίθεται να προκηρύξει ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου:

«Προσωρινή μετεγκατάσταση του Δημοτικού Σχολείου Ανδραβίδας σε οικόπεδο στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης (Ο.Τ.ΚΦ2333)», προϋπολογισμού μελέτης 1.233.800,00 € (με ΓΕ+ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).