Παρασκεύη 22 Ιαν 2021
Πέμπτη, 03 Οκτωβρίου 2019 12:47

Πρόσκληση εκ νέου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διοικητή και Υποδιοικητών στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27-29 του ν. 4427/2016, όπως ισχύει

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :

Απευθύνουμε εκ νέου Ανοικτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή και των Υποδιοικητών Αεροναυτιλίας και Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 03 Οκτωβρίου 2019 13:06