Πέμπτη 06 2020
Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 12:18

Λήξη θερινής ώρας

Σας υπενθυμίζουμε, ότι την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019, που λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την, από 19/01/2001, Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04.00 π.μ. σε 03.00 π.μ.