Πέμπτη 06 2020
Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019 15:00

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης «Αποκατάσταση Ζημιών σε λιμένες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας από τη θεομηνία της 26-02-2018»

Η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών προσκαλεί την 08-11-2019 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, την εταιρεία «ΜΑΡΙΛΕΝΑ Γ.ΦΡΑΓΚΟΥ» με έδρα τον Πειραιά, οδός Γρ. Λαμπράκη 130, ΤΚ 18532, Πειραιάς, βασικού μελετητή της μελέτης «Υποβοήθηση της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών στη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών (Τεχνικών – Περιβαλλοντικών) και Τευχών Δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών σε λιμένες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας και Δήμου Αγιάς Νομού Λάρισας από τη Θεομηνία της 26-02-2018»», προκειμένου να συνάψει σύμβαση σύμφωνα με την με αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-09-2018 (ΦΕΚ 4203/Β/25-09-2018) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 188 παρ. 6 του Ν.4412/2016, ως Τεχνικός Σύμβουλος-Μελετητής κατά την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Ζημιών σε λιμένες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας από τη θεομηνία της 26-02-2018».

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019 15:00