Παρασκεύη 14 2020
Τετάρτη, 06 Νοεμβρίου 2019 13:02

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη σύμβασης Τεχνικού Συμβούλου-Μελετητή για το έργο "Αποκατάσταση Ζημιών σε λιμένες του Δήμου Αγιάς Ν. Λάρισας από τη θεομηνία της 26-02-18"

Η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών προσκαλεί την 20-11-2019 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, τον οικονομικό φορέα «ΜΑΡΙΛΕΝΑ Γ.ΦΡΑΓΚΟΥ» με έδρα τον Πειραιά, οδός Γρ. Λαμπράκη 130, ΤΚ 18532, Πειραιάς, βασικού μελετητή της μελέτης «Υποβοήθηση της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών στη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών (Τεχνικών – Περιβαλλοντικών) και Τευχών Δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών σε λιμένες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας και Δήμου Αγιάς Νομού Λάρισας από τη Θεομηνία της 26-02-2018»», προκειμένου να συνάψει σύμβαση σύμφωνα με την με αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-09-2018 (ΦΕΚ 4203/Β/25-09-2018) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 188 παρ. 6 του Ν.4412/2016, ως Τεχνικός Σύμβουλος-Μελετητής κατά την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Ζημιών σε λιμένες του Δήμου Αγιάς Ν. Λάρισας από τη θεομηνία της 26-02-2018».

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 06 Νοεμβρίου 2019 13:12