Πέμπτη 06 2020
Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019 11:39

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου στη διόρθωση του υπάρχοντος ψηφιακού μοντέλου εδάφους που έχει παραχθεί στο πλαίσιο του έργου LSO25 για την περιοχή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ)

Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)/Δημόσια Έργα, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/0808-2016), τους κάτωθι φορείς:

    • GEOMATICS AE
    • δ.τ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΜ - ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Γ. – ΚΕΧΑΓΙΑΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
    • ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
    • ΚΑΤΙΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου (κατά το άρθρο 128 παρ. 1 του Ν. 4412/2016) για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) στη διόρθωση του υπάρχοντος ψηφιακού μοντέλου εδάφους που έχει παραχθεί στο πλαίσιο του έργου LSO25 για την περιοχή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), καθώς και στη συλλογή των υφισταμένων κτηματολογικών δεδομένων σε περιοχές λειτουργούντων κτηματολογικών γραφείων, αλλά και στοιχείων υφιστάμενων απαλλοτριώσεων κατά μήκος της υπάρχουσας χάραξης του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά - Νεάπολη, στα πλαίσια των διαδικασιών για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά - Ηράκλειο», καθώς και της Σύμβασης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χερσόνησος - Νεάπολη με ΣΔΙΤ».

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 10:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019 11:39