Παρασκεύη 14 2020
Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019 12:35

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων

Α/Α

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

(Υ 1/9-7-2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού, σε συνδυασμό με την παρ.3 του άρθρου 115 του ν.

4622/2019)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

301

101

201,202,

203 ή 204 ή 205

1

2.

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

302

1

3.

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

303

1

4.

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

304

1

5.

ΥΓΕΙΑΣ

305

1

6.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

306

1

7.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

307

1

8.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

308

1

9.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

309

1

10.

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

310

1

11.

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

311

1

12.

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

312

1

13.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

313

1