09 Δεκ 2023
Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 11:36

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης τεχνικών έργων πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.