Δευτέρα 22 Ιουλ 2024
Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 11:36

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης τεχνικών έργων πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.