Παρασκεύη 14 2020
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019 14:31

Τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ (ΑΠΟΚΟΠΗ ΛΟΦΟΥ «ΝΕΡΑΪΔΑ») ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ 36 ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΑΠΟΓΕΙΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΥΡΟΥ (ΚΑΣΟΒ)»

  1. Διακήρυξη
  2. Περιγραφικό Τιμολόγιο
  3. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
  4. Τεχνικές Προδιαγραφές
  5. Τεχνική Περιγραφή(Τ.Π.)
  6. Προϋπολογισμό Μελέτης
  7. ΤΕΥΔ
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019 14:31