Πέμπτη 20 Ιαν 2022
Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020 12:42

Aποκατάσταση λειτουργίας εφαρμογής «Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων» (kmd.ggde.gr)

Το Τμήμα Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Μητρώου Οδικών Υποδομών (ε) της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών, σε συνέχεια της υπ. αρ. ΔΟΥ/οικ/122/Φ.935/13-01-2020 προηγούμενης Ανακοίνωσης, ενημερώνει τους χρήστες της εφαρμογής «Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων» (kmd.ggde.gr), για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας.