29 Μαρ 2020
Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020 13:59

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για σύναψη σύμβασης Τεχνικού Συμβούλου στην αναπροσαρμογή της ΑΚΟ και στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την ΕΤΕπ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για το έργο «Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών»

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών προσκαλεί την 29 Ιανουαρίου 2020 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, τον κάτωθι οικονομικό φορέα:

ΙΑΠΕΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ώρα 10:30 π.μ.)

προκειμένου να συνάψει σύμβαση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών στην αναπροσαρμογή της ΑΚΟ και στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την ΕΤΕπ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για το έργο «Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών».

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020 14:00