Τρίτη 14 Ιουλ 2020
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020 11:35

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΥΠ΄ ΑΡ 45, 122, 151, 152, 157, 190, 209, 263, 278, 324, 325, 332, 340, 352, 357, 360, 364, 370, 376, 381, 395, 415, 427, 438, 442, 448, 456, 473 ΠΑΕΕΚ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Δημόσια σύμβαση (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΥΠ΄ ΑΡ. 45, 122, 151, 152, 157, 190, 209, 263, 278, 324, 325, 332, 340, 352, 357, 360, 364, 370, 376, 381, 395, 415, 427, 438, 442, 448, 456, 473 ΠΑΕΕΚ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ»

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020 11:41