Τρίτη 14 Ιουλ 2020
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020 11:41

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΥΠ΄ ΑΡ 55, 243, 246, 273, 296, 335, 342, 366, 384, 387, 394, 404, 407, 422, 425, 443, 444, 445, 447, 449, 450, 451, 452, 457, 463 ΠΑΕΕΚ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Δημόσια σύμβαση (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΥΠ΄ ΑΡ. 55, 243, 246, 273, 296, 335, 342, 366, 384, 387, 394, 404, 407, 422, 425, 443, 444, 445, 447, 449, 450, 451, 452, 457, 463 ΠΑΕΕΚ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ»