Τρίτη 14 Ιουλ 2020
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020 11:44

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΥΠ΄ ΑΡ. 116, 227, 265, 290, 302, 304, 315, 317, 320, 321, 345, 353, 354, 374, 377, 382, 390, 391, 409, 413, 417, 419, 441 ΠΑΕΕΚ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Δημόσια σύμβαση (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΥΠ΄ ΑΡ. 116, 227, 265, 290, 302, 304, 315, 317, 320, 321, 345, 353, 354, 374, 377, 382, 390, 391, 409, 413, 417, 419, 441  ΠΑΕΕΚ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ»