Τρίτη 14 Ιουλ 2020
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020 12:24

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 775/27/07-01-2020 Απόφασης κατακύρωσης αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών κινητήρων για τις ανάγκες των οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020 14:15