Τρίτη 14 Ιουλ 2020
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020 11:48

Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των εντύπων της υπ’ αριθμ. 120/2019 σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της εταιρείας με την επωνυμία : «CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ», με επιβολή κυρώσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020 11:54