29 Μαρ 2020
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020 10:58

Κατάρτιση καταλόγων ενδιαφεροµένων, ανά κατηγορία µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 118, παρ. 5 του Ν.4412/2016 της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020 10:59