29 Μαρ 2020
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020 13:04

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκληση εκ νέου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 3 του ν. 4427/2016, όπως ισχύει

Απευθύνουμε εκ νέου Ανοικτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ)

Δείτε συνημμένη την πρόσκληση