25 2021
Δευτέρα, 09 Μαρτίου 2020 14:05

Παράταση της υπ’ αριθμ. 42/2018 Σύμβασης υπηρεσιών καθαρισμού των κτηρίων στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών