25 2021
Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020 15:40

2η Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 775/27/07-01-2020 Απόφασης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών κινητήρων για τις ανάγκες των οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020 15:47