Δευτέρα 04 Ιουλ 2022
Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016 08:35

Προς Διαβούλευση : Δημόσια κρίση του Κανονισμού Ελέγχου εφαρμογής Προγράμματος Ποιότητας και Ελέγχου τήρησης κανόνων Ασφάλειας και Υγείας στα Δημόσια Έργα (Μελέτες και Κατασκευές)

ΘΕΜΑ προς Διαβούλευση : Δημόσια κρίση του Κανονισμού Ελέγχου εφαρμογής Προγράμματος Ποιότητας και Ελέγχου τήρησης κανόνων Ασφάλειας και Υγείας στα Δημόσια Έργα (Μελέτες και Κατασκευές).

Οι παρατηρήσεις και προτάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται προς την

Διεύθυνση Κανόνων και Ποιότητας,

Σεβαστουπόλεως 1,

115-26 Αθήνα

Τηλ. επικοινωνίας:  210-7710120

Κανονισμός Ελέγχου εφαρμογής Προγράμματος Ποιότητας και Ελέγχου τήρησης κανόνων Ασφάλειας και Υγείας στα Δημόσια Έργα (Μελέτες και Κατασκευές)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016 08:37