Τρίτη 01 Δεκ 2020
Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020 16:01

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών Ανεξάρτητου Πιστοποιημένου Εκτιμητή για την εκτίμηση της αξίας απαλλοτριούμενων ακινήτων

Η Διεύθυνση Τοπογραφήσεων, Απαλλοτριώσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25) προσκαλεί την           12/05/2020 και ώρα 13.00 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, τους παρακάτω:

α) Π.ΔΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε

β) ΡΙ-ΤΗΙΤΑ REAL ESTATE CONSULTING

γ) ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΚΟΓΚΟΥ,

για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών Ανεξάρτητου Πιστοποιημένου Εκτιμητή για την εκτίμηση της αξίας των απαλλοτριούμενων ακινήτων και των επικειμένων τους στα έργα: «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, τμήμα 8».

«Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, τμήμα 6».

«Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, τμήμα 4».

«Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, τμήμα 3».

«Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, τμήμα 2».

«Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, τμήμα 1».

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020 16:01