Τρίτη 01 Δεκ 2020
Τρίτη, 05 Μαΐου 2020 16:39

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής

Η Διεύθυνση Τοπογραφήσεων, Απαλλοτριώσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25) προσκαλεί την 12/05/2020 και ώρα 11.00 π.μ. σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, τους παρακάτω:

α) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Εταιρεία Δικηγόρων

β) Μιχαηλόπουλος και Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία

γ) ΦΟΙΒΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ,

για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής στα έργα:

«Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, τμήμα 1».

«Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, τμήμα 2».

«Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, τμήμα 3».

«Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, τμήμα 4».

«Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, τμήμα 5».

«Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, τμήμα 6».

«Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, τμήμα 7».

«Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, τμήμα 8».