Παρασκεύη 10 Ιουλ 2020
Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020 12:10

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου 7o ΥΠΟΕΡΓΟ:¨ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ –ΚΟΥΦΟΣ –ΜΑΝΟΛΙΟΠΟΥΛΟ –ΓΕΡΑΝΙ,ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ –ΠΑΤΕΛΑΡΙ –ΚΟΥΦΟΣ, ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ – ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ –ΣΚΟΝΙΖΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ¨

Η Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου:« ΕΠΕΙΓΟΥΣA AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΩΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» 7Ο ΥΠΟΕΡΓΟ:¨ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ –ΚΟΥΦΟΣ –ΜΑΝΟΛΙΟΠΟΥΛΟ –ΓΕΡΑΝΙ,

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ –ΠΑΤΕΛΑΡΙ –ΚΟΥΦΟΣ, ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ –ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ –ΣΚΟΝΙΖΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ

ΔΡΟΜΟΙ ¨ προϋπολογισμού 1.400.000,00 € (με Φ.Π.Α.) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Το έργο θα εκτελεστεί στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Κρήτης.