Παρασκεύη 10 Ιουλ 2020
Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020 12:48

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης έργων Δήμου Ν. Προποντίδας

Α/Α

Τίτλος έργου

Προϋπολογισμός χωρίς

ΦΠΑ (€)

Ημερομηνία & ώρα κλήρωσης

     

1

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –

ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ»

497000

Δευτέρα   18-05-2020, 09:00 π.μ.

2

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ»

497000

Δευτέρα   18-05-2020, 09:15 π.μ.

3

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ»

497000

Δευτέρα   18-05-2020, 09:30 π.μ.

4

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ»

488000

Δευτέρα   18-05-2020, 09:45 π.μ.

5

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.

ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ»

488000

Δευτέρα   18-05-2020, 10:00 π.μ.

6

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ»

488000

Δευτέρα   18-05-2020, 10:15 π.μ.