25 2021
Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2020 10:33

Απόφαση ανάθεσης 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στους ειδικούς φορείς του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 05/2018 Συμφωνία Πλαίσιο του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης