Τρίτη 06 Ιουν 2023
Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2020 10:50

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση κτιρίου πυροσβεστικού σταθμού, Π.Ε.Α., W.C. και μόνωση δώματος ΚΑΗΚ»

Συντήρηση κτιρίου πυροσβεστικού σταθμού, Π.Ε.Α., W.C. και μόνωση δώματος ΚΑΗΚ», προϋπολογισμού 849.400,00 €.